The list of TSCRS Committee

The following is the group of each committee (the job title is omitted)   Program Committee: Hui-Kang Ma(馬惠康召委)、Hung-Yuan Lin(林鴻源共召)、Lin-Chung Woung (翁林仲)、Chao-Kai Chang (張朝凱)、Chi-Chin Sun(孫啟欽)、Wei-Li Chen(陳偉勵)、Chien-Liang Wu(吳建良)、Yung-Jen Chen(陳勇仁)、Jiunn-Liang Chen(陳俊良)、Chiun-Ho Hou(侯鈞賀)、Chin-Yun Chen(陳矜芸)、Meng-Chi Wang(王孟祺)、Tsong-Chi Chang(張聰麒)   Education Committee: Wei-Li Chen (陳偉勵召委)、Chun-Pin Tsai(蔡俊斌共召)、Ching-Hsi Hsiao(蕭靜熹)、Yu-Chi Liu(劉郁琦)、Ying-Yuan Lo(羅英源)、Shang-Yi Chiang(江尚宜)、Tsui-Kang Hsu(許粹剛)、Chih-Chien Hsu(許志堅)、Yu-Hsuan Huang(黃宇軒)、Yu-Ting Jeng(鄭宇庭)、I-Hung Lin(林宜鴻)   Finance Committee: Shiuh-Liang Hsu(徐旭亮召委)、Shih-Chun Chao(趙世鈞共召)、Yu-Chuan Hsiao(蕭裕泉)、Chao-Wei…

Read more